Предвиждат промени в ЗДДС до 01 октомври | РААБЕ Експерт

Предвиждат промени в ЗДДС до 01 октомври

Предвиждат промени в ЗДДС до 01 октомври

Измененията са въз основа на Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г.

Министерство на финансите подготвя промени в Закона за данък върху добавената стойност, които би трябвало да станат факт още от 01 октомври 2013 г. Основното изменение ще засяга доставките на зърно и технически култури, при които се предвижда въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС.

При този режим на облагане данъкът по доставките е изискуем от получателя, който е регистрирано по ЗДДС лице. Механизмът представлява изключение от общия ред и прилагането му е при доставки с място на изпълнение на територията на страната. Данъкът е изискуем от получателя на доставката независимо от статута на доставчика, който може да е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Предвижданата промяна е възможна благодарение на Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Изменението в Директивата позволява временно прилагане на механизма за обратно начисляване за някои доставки на стоки и услуги, които са с по-висок риск за измамни схеми.

Според изменението на Директивата механизмът на обратно начисляване може да бъде за минимален срок от две години, след което трябва да бъде върнат нормалният режим на облагане.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top