Предвиждат промени в ЗДДС до 01 октомври | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Предвиждат промени в ЗДДС до 01 октомври

Предвиждат промени в ЗДДС до 01 октомври

Измененията са въз основа на Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г.

Министерство на финансите подготвя промени в Закона за данък върху добавената стойност, които би трябвало да станат факт още от 01 октомври 2013 г. Основното изменение ще засяга доставките на зърно и технически култури, при които се предвижда въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС.

При този режим на облагане данъкът по доставките е изискуем от получателя, който е регистрирано по ЗДДС лице. Механизмът представлява изключение от общия ред и прилагането му е при доставки с място на изпълнение на територията на страната. Данъкът е изискуем от получателя на доставката независимо от статута на доставчика, който може да е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Предвижданата промяна е възможна благодарение на Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Изменението в Директивата позволява временно прилагане на механизма за обратно начисляване за някои доставки на стоки и услуги, които са с по-висок риск за измамни схеми.

Според изменението на Директивата механизмът на обратно начисляване може да бъде за минимален срок от две години, след което трябва да бъде върнат нормалният режим на облагане.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top