Персонал и осигуряване | РААБЕ Експерт

Персонал и осигуряване

„Месечен експерт“ вече е и във Facebook

„Месечен експерт“ вече е и във Facebook
05
2013

Освен темите от бюлетина всеки ден ще откривате и други интересни новини

„Месечен експерт“ вече има своя собствена страница в социалната мрежа. Амбицията на екипа на информационния бюлетин е да я използва като платформа, в която да се публикува всичко интересно, важно, любопитно – всичко, което би било полезно по някакъв...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нови образци декларации и приложения за обезщетенията по КСО

Нови образци декларации и приложения за обезщетенията по КСО
05
2013

До 15 май се приемат и старите образци

С ДВ., бр. 33 са публикувани изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Тези изменения доведоха до промени в следните образци декларации и приложения : Приложение № 2...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Освобождаваме се и за минали периоди за плащането на здравноосигурителни вноски

Освобождаваме се и за минали периоди за плащането на здравноосигурителни вноски
05
2013

Заявлението може да се подаде и след напускане на страната

Живеещите в чужбина български граждани вече могат да не плащат здравноосигурителните си вноски и за минали периоди. Това стана възможно с промяната на изискването заявлението до НАП да бъде подадено преди напускането на страната. Все пак, за да се...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Намаляваме професионалните болести и трудови злополуки с нова национална програма

Намаляваме професионалните болести и трудови злополуки с нова национална програма
05
2013

Документът беше приет от правителството миналата седмица

Годишната национална програма по безопасност и здраве при работа беше приета от правителството на заседание миналата седмица. Пълният текст на документа може да бъде открит на Портала за обществени консултации. Основна цел на програмата е да се...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер

Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер
04
2013

НОИ подобрява качеството на извършваните от него услуги

С ДВ. бр. 33 от 5 април 2013 г. са публикувани изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. От 5 на 4 месеца от датата на подаване на заявлението е намален срокът за определяне на пенсиите в действителен размер. Така се намаляват и...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top