ОПАК публикува нова примерна методика за оценка | РААБЕ Експерт

ОПАК публикува нова примерна методика за оценка

ОПАК публикува нова примерна методика за оценка

Документът ще помага при възлагане на обществени поръчки за обучения

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ е публикувал нова примерна методика за оценка на оферти при възлагане на обществени поръчки за обучения. Документът е насочен към тези поръчки, при които се използва критерия за „икономически най-изгодна оферта“.

Новата методика може да бъде открита на страницата на оперативната програма в раздел „За бенефициенти“, подраздел „Обществени поръчки“. Документът може да бъде използван и при други процедури, но едва след като претърпи необходимата модификация.

Основната причина за новата методика са честите грешки при изготвянето на документацията от страна на бенефициентите за избор на изпълнител на обществена поръчка и съответно финансовите корекции по проекти по ОПАК, които се налагат във връзка с грешките в документацията.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top