Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Крайният срок е 5 септември 2013 г.

В средата на юни беше даден старт на втория конкурс за набиране на проектни предложения по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на ЕИП (2009 – 2014 г.). По процедурата могат да кандидатстват общини или сдружения от общини.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 5 септември 2013 г. Те трябва да са насочени към компонент 2, а именно „Грижа за деца в риск“. Основната целева група на процедурата са децата на възраст между 3 и 6 години от семейства в неравностойно положение. Общо ще бъдат подкрепени минимум 8 проекта, всеки включващ поне 5 общински детски градини и поне по 3 възпитатели/педагози в детска градина.

Общото финансиране на процедурата е в размер на 1 849 412 евро. Минимална стойност на финансирането е 200 000 евро, а максималната стойност – 250 000 евро

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top