Консултират бенефициенти – регионални и местни власти | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти

Основната консултантска помощ ще започне през юни

Бенефициенти, регионални и местни власти, които имат затруднения при изпълнението и управлението на инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Околна среда“ ще могат да получат краткосрочно техническо, правно, финансово и административно консултиране.  Първият срок за кандидатстване изтече на 22 март.

Основната част от консултантската помощ обаче ще  започне през юни, когато ще бъде изпратена и покана до общините. Всички постъпили заявления ще бъдат оценявани два пъти месечно според „Критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти, изпълняващи инфраструктурни проекти“. Критериите са утвърдени от министъра по управление на средствата от Европейски съюз.

Всички заявления трябва да бъдат подадени задължително по електронен път. Заявления на хартия няма да бъдат приемани. В полето „Subject“ трябва да се посочва номерът на проекта, за който се изисква помощта.

Безвъзмездната консултантска помощ от мобилно експертно звено се предоставя в рамките на проект „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top