Избират подизпълнители по нова опростена процедура | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Избират подизпълнители по нова опростена процедура

Избират подизпълнители по нова опростена процедура

Промяната е в ПМС 55 от 2007 г.

Вече имаме нов опростен подход за избор на подизпълнители от бенефициентите на европейски проекти. Промяната в ПМС 55 от 2007 г. беше направена от правителството в оставка и се изразява в това, че се въвежда възможността за избор на подизпълнители чрез провеждане на процедура за набиране на оферти – чрез публична покана.

При избора с публична покана имат право да подадат оферти всички заинтересовани лица. Благодарение на промяната кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще имат възможност да провеждат процедури за избор на изпълнител преди самото отпускане на финансиране. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия:

  1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.;
  2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top