И малки фирми да участват на големите търгове | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

И малки фирми да участват на големите търгове

И малки фирми да участват на големите търгове

Това са само част от обсъжданите промени в ЗОП

Оборотът на фирмите от предходни години вече няма да е критерий в обществените поръчки. Това предвиждат проектопромени на кабинета в Закона за обществените поръчки.

Според сега действащия закон възложителите могат да искат кандидатите да докажат икономическото и финансово си състояние чрез оборота. За целта се декларират приходите за последните 3 финансови години. В масовия случай се иска те да са 3 пъти по-големи от стойността на поръчката. Според бизнеса това условие спира от участие в търговете малки компании, както и дружества, които работят от по-малко от 3 години.

Предвижда се в бъдеще от фирмите да се иска само да докажат, че разполагат с налични средства, равни на прогнозната стойност на поръчката.

Те може да не са собствени, а банкови кредити или гаранции например.

Голяма част от бюрокрацията при обществените поръчки също би трябвало да отпадне.

Предвижда се да се забрани на администрацията да иска от компаниите документи и справки, които са налични в публични регистри или могат да се получат по служебен път от друго ведомство.

Промените включват и улеснения за подизпълнителите, които в повечето случаи са малки и средни фирми. Те вече няма да подават документи за финансови и технически възможности, каквито се изискват и от главните изпълнители. Достатъчно ще е кандидатът за търга да ги препоръча.

Ще се направи опит да се реши и проблемът със забавените плащания от изпълнителите към подизпълнителите. Предвижда се администрацията да уведомява контрагентите на фирмата, спечелила поръчката, за всяко плащане, което се превежда. Ако основният изпълнител пропусне да се издължи навреме на подизпълнителите, те ще могат да поискат от държавата или общината да им преведе директно сумата. Така ще се избегнат случаи като тези при строителството на магистралите „Марица“ и „Тракия“, при които изпълнителите с месеци не плащаха на наетите от тях фирми, въпреки че вече бяха получили парите от пътната агенция.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top