Единни и в борбата с данъчните измами | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Единни и в борбата с данъчните измами

Единни и в борбата с данъчните измами

Увеличаване на приходите и…. данъчна справедливост

Борбата с данъчните измами и укриването на данъците се превърна и в европейски проблем. Нарастващите мащаби на това явление изискват бързи и навременни решения и общи усилия на страните от Европейския съюз. От една страна с цел увеличаване на данъчните приходи, а от друга – за справедливост между отделните данъчно задължени лица.

В тази връзка трябва да се подобри ефикасността на събиране на националните данъчни постъпления и да се засили трансграничното сътрудничество между данъчните администрации на отделните държави-членки. Като средство за подобряване на обмена на информация относно данъчни задължения се предлага данъчният идентификационен номер (TIN) да се приеме и като единен идентификатор.

В посока улесняване на плащането на данъците и гарантиране на тяхната събираемост работи и нашето Министерство на финансите и Националната агенция за приходите. Очакваме конкретните решения за 2013 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top