Архив май 2012 | РААБЕ Експерт

Архив май 2012

Трябва ли да публикувам финансов отчет за 2011 г.?

Трябва ли да публикувам финансов отчет за 2011 г.?
05
2012

Задължени лица – с дейност или без дейност

С измененията в Закона за счетоводството (ДВ., бр. 34 от 29.04.2011 г.) се въведе определен ред за обявяване на отчетите, с цел подобряване на качеството на административното обслужване от Агенцията по вписванията. Срокове за публикуване, съгласно...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Корпоративното облагане в световен мащаб

Корпоративното облагане в световен мащаб
05
2012

Достатъчна ли е ниска ставка на данъка, за да има чуждестранни инвестиции в България

Отново парадокс в български вариант! Нека да проследим размера на данъчната ставка на корпоративния данък (за 2011 г.) в някои страни: Австралия – 30 % България – 10 % Канада – 28,3 % Чили – 20 % Франция – 33,3 % Германия – 29,4 % Мексико – 30 %...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Облекчават процедурата по Наредба № Н-9

Облекчават процедурата по Наредба № Н-9
05
2012

Измененията трябва да влязат в сила от 01 юли

На сайта на Министерство на финансите е качен проект за изменение на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Едно платежно за всичко!

Едно платежно за всичко!
05
2012

Улеснение за фирми и счетоводители или …?

В министерство на финансите се обсъжда вариант за въвеждане на едно платежно нареждане, с което да се внасят задълженията към републиканския бюджет – заедно за данъци и осигурителни вноски. Така ще се избегне плащането на банкови такси за всеки...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Таванът на пенсиите e законен!?

Таванът на пенсиите e законен!?
05
2012

И последната инстанция отказа да разгледа казуса

Таванът на пенсиите у нас не беше осъден и на последната възможна инстанция. Голямата камара на съда по правата на човека в Страсбург е отказала да разгледа обжалването на 9 български пенсионери срещу решението на 7-членен съдебен състав на същия...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top