Архив март 2013 | РААБЕ Експерт

Архив март 2013

Тарифите на Агенцията по вписванията поеха надолу

Тарифите на Агенцията по вписванията поеха надолу
03
2013

Министерски съвет взе решение за намаляването им

На заседание от миналата седмица Министерски съвет взе решение за промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър. Отпада таксата за вписване на консорциум. За него вече ще се прилагат...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Държавни и местни администрации в конкурс за иновативен проект

Държавни и местни администрации в конкурс за иновативен проект
03
2013

Наградата се връчва през ноември в Маастрихт

Институциите от публичния сектор на национално и местно ниво могат да се включат в третото издание на конкурса за Европейска награда на публичния сектор – „Креативни решения във времена на криза“. Проектните предложения и документите за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти
03
2013

Основната консултантска помощ ще започне през юни

Бенефициенти, регионални и местни власти, които имат затруднения при изпълнението и управлението на инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Околна среда“ ще могат да получат...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Избират подизпълнители по нова опростена процедура

Избират подизпълнители по нова опростена процедура
03
2013

Промяната е в ПМС 55 от 2007 г.

Вече имаме нов опростен подход за избор на подизпълнители от бенефициентите на европейски проекти. Промяната в ПМС 55 от 2007 г. беше направена от правителството в оставка и се изразява в това, че се въвежда възможността за избор на подизпълнители...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“

Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“
03
2013

Проектът се очаква да приключи в средата на април

Приключи първият етап от разработването на типови тръжни документи в сектор „Транспорт“. Вече са разработени проектни варианти на технически задания за строителство и строителен надзор на железопътна инфраструктура, автомагистрали и пътища...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top