Архив юни 2013 | РААБЕ Експерт

Архив юни 2013

Представиха бъдещата Оперативна програма „Добро управление“

Представиха бъдещата Оперативна програма „Добро управление“
06
2013

Сред приоритетите е нов Закон за обществените поръчки

През следващия програмен период, който е от 2014 г. до 2020 г., е предвидено да бъде даден ход на нова оперативна програма – „Добро управление“. По време на представянето й бяха обсъдени основните мерки, които трябва да се предприемат, за да се...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“
06
2013

Крайният срок е 5 септември 2013 г.

В средата на юни беше даден старт на втория конкурс за набиране на проектни предложения по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на ЕИП (2009 – 2014 г.). По процедурата могат да кандидатстват общини или сдружения от общини...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОПРР публикува нови Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

ОПРР публикува нови Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
06
2013

Документите, касаещи исканията за плащане, са валидни от 25.06.2013 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ публикува на 18 юни проект на Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ . Публикуван беше и пакет от документи, касаещи исканията за плащане. Новите документи...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Одобриха Базисен модел на комплексно административно обслужване

Одобриха Базисен модел на комплексно административно обслужване
06
2013

Предвижда административните услуги, освен на гише и по електронен път, да се заявяват и по пощата

Министерски съвет одобри Базисен модел на комплексно административно обслужване, целящ да улесни начина, по който гражданите и бизнеса получават административни услуги. Основният момент, предвиждан с модела, е да не се налага вече да бъде подавана...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Финансовото управление и контрол получиха оценка „Добра“

Финансовото управление и контрол получиха оценка „Добра“
06
2013

В анализа са участвали 304 организации

Финансовото управление и контрол в публичния сектор бе определено като „добро“ за изминалата 2012 г. Оценката е поставена в Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор и е дадена въз основа на анализ, в който са били...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top