Архив юли 2012 | РААБЕ Експерт

Архив юли 2012

Без сериозни промени в документите по Интрастат

Без сериозни промени в документите по Интрастат
07
2012

Новият закон влезе в сила от 01 юли

Българските законотворци вече започнаха да мислят и за гражданите. Доказателство за това е новият Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки , който въпреки че влезе в сила от началото на месеца, няма да донесе изменения в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нов Регламент (ЕС) 475/2012 г. на Комисията от 05.06.2012 г. за прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане

Нов Регламент (ЕС) 475/2012 г. на Комисията от 05.06.2012 г. за прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане
07
2012

МСС 1– Представяне на финансовите отчети – Представяне на компоненти на другия всеобхватен доход и МСС 19 – Доходи на наети лица

На 05.06.2012 г. Европейската комисия излезе с нов Регламент № 475/2012 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент № 1606/2002 на Европейския парламент. В резултат на тези обсъждания и решения имаме...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Още едно уведомление до НАП при командироване на служител в ЕС

Още едно уведомление до НАП при командироване на служител в ЕС
07
2012

Още едно уведомление до НАП при командироване на служител в ЕС Вече е в сила и нов регламент за социална сигурност

Документите, които счетоводителите трябва да подават всеки месец, са повече от много. Към тях обаче не бива вече да забравяме и уведомление по образец № Окд-236 , което трябва да подаваме до приходната администрация всеки път, когато командироваме...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Работещите без трудов договор няма да плащат глоба

Работещите без трудов договор няма да плащат глоба
07
2012

Това гласи Решение №7 по конституционно дело №2, обнародвано на 29 юни 2012 г.

Това следва от решението на Конституционния съд (КС), който отмени направените поправки в Кодекса на труда. Промените в КТ за налагане на глоби на работещите без трудов договор влязоха в сила през януари т.г., но депутати от няколко партии сезираха...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Имаме ли право на пенсия и как да я пресметнем?

Имаме ли право на пенсия и как да я пресметнем?
07
2012

Всеки ще може сам да пресметне със специална услуга на НОИ

редвижда се сметките да се правят чрез електронна система, която трябва да влезе в употреба до края на годината. Това съобщи шефът на НОИ Бисер Петков. Услугата ще може да се използва от всички граждани, притежаващи персонален идентификационен код,...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top