Архив август 2012 | РААБЕ Експерт

Архив август 2012

Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия

Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия
08
2012

Новата спогодба прекратява действието на старата конвенция

От есента България ще прилага нова спогодба за социална сигурност с Република Сърбия. Законът за нейното ратифициране беше публикуван в брой 54 на Държавен вестник от 17 юли. Спогодбата влиза в сила от първия ден на втория месец, следващ месеца, в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Новото в социалното осигуряване на съпрузите на лицата, упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски/тютюнопроизводители

Новото в социалното осигуряване на съпрузите на лицата, упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски/тютюнопроизводители
08
2012

Разпоредбата влиза в сила от 1-ви август 2012 г.

С нея се въвеждат принципите на Директива 2010/41/ЕС за равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица. Новата разпоредба въвежда в Кодекса за социално осигуряване право на съпрузите на лицата...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кои са представителите на работниците и служителите, и на работодателите на национално ниво?

Кои са представителите на работниците и служителите, и на работодателите на национално ниво?
08
2012

Избраните представителни организации ще ни представляват през следващите 4 години

Представителни организации на работниците и служителите на национално равнище: Конфедерация на независимите синдикати в България; Конфедерация на труда „Подкрепа“. Представителни организации на работодателите на национално равнища: Конфедерация на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Сделки ще се развалят само до 2 г. назад

Сделки ще се развалят само до 2 г. назад
08
2012

Защо пак ще променят Търговския закон?

Държавата най-сетне се зае да сложи край на измамите чрез фалити със задна дата. Сделки ще се развалят само до 2 години назад от датата, на която е подадена молба в съда за обявяване в неплатежоспособност на закъсало дружество. Промяната е заложена...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Административно сътрудничество при установяване и събиране на данъци, глоби, мита и такси със страните от Европейския съюз

Административно сътрудничество при установяване и събиране на данъци, глоби, мита и такси със страните от Европейския съюз
08
2012

Проект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесионален кодекс

Предстоящото изменение на текстовете на глава шестнадесета на Данъчно-осигурителния процесионален кодекс цели уреждане на правилата, органите, сроковете и средствата за осъществяване на административно сътрудничество чрез взаимен обмен на информация...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top