Архив април 2013 | РААБЕ Експерт

Архив април 2013

Новият Закон за туризма

Новият Закон за туризма
04
2013

Новите изисквания вече са в сила

Новите изисквания вече са в сила Този набързо гласуван и набързо обнародван закон урежда отношения, свързани с: управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти; туристическото райониране на страната,...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Определянето на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ вече ще става по ново постановление

Определянето на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ вече ще става по ново постановление
04
2013
Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Обучават бенефициенти по ОПАК

Обучават бенефициенти по ОПАК
04
2013

Участниците трябва да имат вече сключени договори

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ организира специално обучение за новите си бенефициенти. Участие в събитието могат да вземат тези от тях, които имат вече сключени договори и в същото време не са преминали...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Магистрати и съдебни служители подобряват квалификацията си

Магистрати и съдебни служители подобряват квалификацията си
04
2013

Проектните предложения се подават до 17 юни

Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд ще могат да повишават квалификацията на своите магистрати и служители чрез нова процедура по Оперативна програма „Административен капацитет“. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата „...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Одобриха серия от обучения по ИСУН

Одобриха серия от обучения по ИСУН
04
2013

Очакваните резултати са за 970 обучени служители

Централното координационно звено е бенефициент по одобрения за финансиране проект за „Провеждане на обучения на потребителите на ИСУН 2013 – 2014“. Безвъзмездната финансова помощ, която е осигурена по Оперативна програма „Техническа помощ“, е в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top