Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги | РААБЕ Експерт

Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги

Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги

Задължения за администраторите, определени с националното законодателство на Република България

Лектор: Маргарита Хубенова - доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни​

19 април 2019 г., гр. София, парк-хотел Москва 

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Въведение в темата за защитата на личните данни – нормативна уредба и основни понятия. Съотношение между изискванията на GDPR и Закона за защитата на личните данни. 

Практическа задача.  

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

 

Принципи за събиране и обработване на лични данни. Особености при обработката на данни за работници и служители. Права на субекта на данните. Изисквания за упражняването им съгласно Закона за защита на личните данни.

Практическа задача.  

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

Специални правила при обработката на личните данни на работното място и допълнителни задължения  за работодателите като администратори на лични данни. Особени случаи при обработка на личните данни, регламентирани в Закона за защитата на личните данни.
Практическа задача

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

Правомощия на Комисията за защита на личните данни и взаимодействие с нея.

16:30 - 16:45 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

За лектора

​Маргарита Хубенова - доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни

Образование:

 Юридически факултет  на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Доктор по информационно право (2017 г.); Магистър по право (2010 г.)

Професионална ангажираност: 

Правен консултант по електронно управление (от 2013 г. до сега). Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление. Консултант в областта на защитата на личните данни. Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от IAP.

 

Цена:

Цена: 156,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 124.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top