Вътреобщностни доставки и тристранни операции. Актуална практика по прилагането на ЗДДС | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Вътреобщностни доставки и тристранни операции. Актуална практика по прилагането на ЗДДС

Практически семинар с

Мина Янкова, експерт ЗДДС

18 май 2016 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Актуална практика на НАП по ЗДДС:
• Практически проблеми, свързани с ограничителния законов срок за упражняване на правото на данъчен кредит при наличие на търговски спорове между страните по доставката.
• Определяне на данъчната основа по чл. 122 от ДОПК.
Практика на ВАС:
• Вътреобщностни доставки и тристранни операции.
• Корекции на ползван данъчен кредит.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Практика на СЕС:
• Верижни доставки;
• Корекции и възстановяване на неправомерно начислен ДДС при влязъл в сила ревизионен акт на доставчика или получателя - Решение на СЕС по дело С-138/12, „Руседеспред“ и Решение на СЕС по дело C‑111/14, „ГСТ– Сървиз АГ Германия“;
• Задължение за издаване на кредитно известие към фактура за авансово плащане, когато сделката е развалена след извършване на авансовото плащане – Решение на СЕС по дело С-107/13, „Фирин“.

12:30 – 13:00 ч.

Обедна почивка

13:00 – 14:15 ч.

Най-новите промени в ЗДДС и ППЗДДС, свързани с ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица:
• Система на ДДС;
• Критерии за възникване на право на данъчен кредит при покупка на капиталови стоки
• Безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди, приравнено на възмездна, облагаема доставка;
• Изключения;
• Място на изпълнение;
• Данъчното събитие при предоставяне на услуга за личните нужди;
• Определяне на данъчната основа при използване на стоки или услуги, за извършването на доставка на услуга за личните нужди или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето;
• Определяне на данъчната основа при едновременно използване на такива стоки или услуги и за икономическата дейност на лицето;
• Примери за включване на разход за изхабяването в сумата на направените преки разходи;
• Разход за изхабяване при учредено вещно право върху стока;
• Механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа
• Избор на база за разпределяне;
• Примери за разпределяне на разходите;
• Разходи направени по времето, през което ДЗЛ не е извършвало доставки със стоката- решение на СЕС -230/94;
• Преходни правила.
Свободна дискусия и въпроси на участниците.

14:15 - 14:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 186,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 148.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top