Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО

   Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО​

Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи, третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника и третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника​

Лектор: Анелия Татарова, адвокат данъчно право

30.10.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Финансови мениджъри, главни счетоводители, управители, финансови анализатори

Предимства за участниците в семинара: През 2019 г. България трябва да уточни окончателно разпоредбите от Многостранната конвенция за промяна на СИДДО, които ще прилага към своята мрежа от спогодби. За да улесним бизнеса в процеса на тази промяна, както и в подготовка на дългоочакваното обучение за място на стопанска дейност, Ви предлагаме практическо обучение по прилагането на мрежата от СИДДО на България.

08:00 – 08:30 ч.

Регистрация на участниците

08:30 – 10:30 ч.

Прилагане на СИДДО
Първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса.
двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО
правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България
кога се стига до прилагане на СИДДО
абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО
как се чете СИДДО – точните стъпки като ключът към правилното й прилагане.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи
Втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:
лихви – СИДДО с Германия и Италия;
авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Хърватска;
доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция;
доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство

  

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника

Третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в контекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП.

 1. Третиране на технически услуги в тесния смисъл:
  • практиката на НАП
  • практиката на съдилищата
  • третиране на технически услуги съгласно СИДДО
 2. Третиране на консултантски услуги:
  • практиката на НАП;
  • практиката на съдилищата;
  • третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО.
 3. Третиране на маркетингови проучвания:
  • практиката на НАП и съдилищата;
  • третиране съгласно СИДДО.

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данък при източника
Четвъртата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на услуги, попадащи под дефиницията на „авторски и лицензионни възнаграждения“ в ЗКПО. Темата ще бъде разгледана в контекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП.
1. Третиране на авторските и сродни права:
практиката на НАП
практиката на ВАС
третиране съгласно СИДДО
2. Третиране на ноу-хау:
практиката на НАП
практиката на ВАС
третиране съгласно СИДДО
3. Третиране на ползването на оборудване
практиката на НАП
практика на ВАС
третиране съгласно СИДДО

17:15 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лектора

Анелия Татарова - данъчен адвокат, член на Софийската адвокатска колегия. През 2011 г. тя получава магистърска степен по международно данъчно право в Центъра по международно данъчно право, Лайден, Холандия. Преди това завършва Софийския университет със степен магистър по право. Анелия има 2 години опит като счетоводител и 13 години опит в сферата на данъчното право. Основни сфери на специализация: местно и международно данъчно планиране и структуриране; данък при източника; европейско данъчно право; данъчен процес; бизнес преструктуриране; ДДС.

 

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени! 

Супер ранна регистрация и плащане до 18 септември 2019 г. включително – 246 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 19 септември до 10 октомври 2019 г. включително– 264 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 11 октомври 2019 г. – 270 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

 

ВАЖНО!

Комбинирана цена за всички участници, които едновременно се регистрират и за семинара на 31 октомври 2019 г. – Място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели с лектори адв. Анелия Татарова и адв. Теодосия Кирилова

Супер ранна регистрация и плащане до 18 септември 2019 г. включително – 480 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 19 септември до 10 октомври 2019 г. включително – 516 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 11 октомври 2019 г. – 540 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top