Управление на риска в публичния сектор | РААБЕ Експерт

Управление на риска в публичния сектор

Практически казуси за идентифициране и оценка на риска

Практически семинар с
Бонка Вашева – експерт по управление на риска, сертифициран „Вътрешен одитор в публичния сектор”

23 април 2015 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

Семинарът е подходящ за експерти на ръководна позиция (директори на дирекции и началници на отдели) в организацията, които са ангажирани с процеса на идентифициране и управление на риска.

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Нормативни изисквания за управление на риска в организациите от публичния сектор.

Обща информация за стъпките на стандартния подход за управление на риска.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Дейностите по управление на риска в четири стъпки:

 1. създаване на условия за управление на риска;
 2. определяне на рисковите области;
 3. оценка на идентифицираните рискове;
 4. избор на реакция на риска, мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска;

12:30 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 15:00 ч.

Решаване на практически казус по групи за дефиниране на целите, идентифициране и оценка на рисковете.

Обсъждане на резултатите и дискусия.

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

Решаване на практически казус- продължение – съставяне на риск-регистър на организацията и извършване и документиране на мониторинга на процеса на управление на рисковете.

Обсъждане на резултатите и дискусия.

17:15 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 144,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 115.20 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top