Туристически услуги. Специфични особености при облагане с ДДС | РААБЕ Експерт

Туристически услуги. Специфични особености при облагане с ДДС

Практически семинар с

Мина Янкова – експерт по ДДС
Моника Петрова – експерт по ДДС, методолог в НАП


26.04.2013 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

 1. Настаняване, предоставено в туристически обекти
  • Условия за прилагане на  намалена данъчна ставка на доставка на услуга по настаняване
  • Допълнителни услуги към услугата по настаняване
  • Специфични случаи
  • Мястото на изпълнение
  • Датата на възникване данъчното събитие
  • Данъчната основа
  • Право на данъчен кредит
  • Документиране
  • Доказване на доставката

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

 1. Специален ред на облагане на туристически услуги
  • Условия за доставка на обща туристическа услуга
  • Място на изпълнение на доставка на обща туристическа услуга
  • Датата на възникване данъчното събитие
  • Данъчната основа
  • Право на данъчен кредит
  • Документиране
  • Доказване на доставката
  • Специфични случаи:
   • Доставките извършвани от туроператор към туроператор
   • Доставки на стоки и услуги, които се предоставят от собствените ресурси на туроператора
   • Доставки при организиране на семинари, конгреси и образователни мероприятия
 2. Доставки на услуги, предоставени от туристически агент

12:30 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:00 ч.

 1. Промени в ЗДДДС и ППЗДДС за 2013 г.
  • Данъчно третиране по ЗДДС на безвъзмездното  извършване на ремонт и/ или подобрение на нает или предоставен за ползване актив – данъчна основа и данъчно събитие
  • Промени по отношение правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и мотоциклети
  • Промени, свързани с документирането на доставките - общи положения за документиране на доставките, изисквания към съдържащата се във фактурите информация

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:30 ч.

 1. Други промени отнасящи се до :
  • корекции на данъчния кредит;
  • регистрацията и подаването на описа за наличните активи;
  • данъчната основа на доставките
  • данъчно облагане на доставки при условията на бартер

17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top