Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти | РААБЕ Експерт

Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти

Практически семинар с
Десислава Калудова – главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

16 февруари 2017 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Въведение

 1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране
 2. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК)
 3. Международно утвърдени правила за регулиране на трансферните цени (Ръководство на ОИСР)
 4. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за определяне на пазарните цени
 1. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
  • Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
  • ринцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на  случая, възприет от ОИСР през 2010 г. (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I)
 2. Анализ на съпоставимостта

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Традиционни методи за определяне на пазарните цени:

 1. Метод на сравнимите неконтролирани цени. Казус
 2. Метод на пазарните цени. Казус

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 14:45 ч.

Традиционни методи за определяне на пазарните цени (продължение):

3. Метод на увеличената стойност. Казус

Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:

 1. Метод на транзакционната нетна печалба. Казус
 2. Метод на разпределената печалба. Казус

14:45 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч.

Избягване на двойното данъчно икономическо облагане - инструменти:

 1. чл. 25 от Модела на СИДДО
 2. Арбитражна конвенция

Нови правила за автоматичен обмен на информация за целите на трансферното ценообразуване. Изготвяне и предоставяне на отчети по държави

16:45 – 17:00 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top