Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти.

Практически семинар с
Десислава Калудова – главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

21 май 2015 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Въведение

 1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране
 2. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК)
 3. Международно утвърдени правила за регулиране на трансферните цени (Ръководство на ОИСР)
 4. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за определяне на пазарните цени
 1. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
  • Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
  • Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая, възприет от ОИСР през 2010 г. (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I)
 2. Анализ на съпоставимостта

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Традиционни методи за определяне на пазарните цени:

 1. Метод на сравнимите неконтролирани цени. Казус
 2. Метод на пазарните цени. Казус

12:30 – 13:00 ч.

Обедна почивка

13:00– 15:00 ч.

Традиционни методи за определяне на пазарните цени (продължение):

 1. Метод на увеличената стойност. Казус

Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:

 1. Метод на транзакционната нетна печалба. Казус
 2. Метод на разпределената печалба. Казус

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

Правила за документиране на сделките със свързани лица

 1. Законово изискване – чл. 116, ал. 2 от ДОПК
 2. Общи принципи (Ръководство на ОИСР, Глава V)
 3. Подход на ЕС при изготвяне на документацията (EU TPD)
 4. Наръчник на НАП по трансферно ценообразуване (Фиш II)
 5. Основни елементи на документацията за трансферно ценообразуване

Избягване на двойното данъчно икономическо облагане - инструменти:

 1. чл. 25 от Модела на СИДДО
 2. Арбитражна конвенция

17:15 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top