Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и Многостранна конвенция за промяната им | РААБЕ Експерт

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и Многостранна конвенция за промяната им

 

Практически семинар

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и  Многостранна конвенция за промяната им 

Лектори: Иван Антонов, експерт по автоматичен обмен на финансова информация и СИДДО

30.05.2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

1. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) - същност и основни принципи.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

2. Място на стопанска дейност (МСД).

 • Общо правило за формиране на МСД;
 • МСД чрез строителен или монтажен обект;
 • Изключения от МСД;
 • МСД чрез зависим представител;
 • Ефекти от формирането на МСД.

12:30 – 13:00ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

3. Преглед на основните категории доходи, разгледани в СИДДО

• дивиденти;

• лихви;

• авторски и лицензионни възнаграждения;

• печалби от прехвърляне на имущество.

14:30– 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

4. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS

 •  Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействие с данъчните спогодби 
 •  Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI
 •  Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби – тест за основната цел (PPT) и опростена разпоредба за ограничаване на облекченията (SLOB) (член 7)
 •  Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции (член 10)
 •  Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии (член 12)
 •  Изкуствено избягване статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности (член 13)
 •  Разделяне на договори (член 14)

16:45ч.Оценка и раздаване на сертификати.

Цена:

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top