Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане - особености и проблеми при някои видове доходи. Новите СИДДО | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане - особености и проблеми при някои видове доходи. Новите СИДДО

Практически семинар с

Десислава Канева - експерт СИДДО
Десислава Калудова - експерт СИДДО


27.06.2013 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:45 ч.

 1. Същност и цели на СИДДО.
 2. Персонален обхват на СИДДО.
 3. Структура на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО.
 4. Правила за квалифициране на местно физическо или юридическо лице по СИДДО.

10:45 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 13:00 ч.

 1. Методи за избягване на двойното данъчно облагане.
 2. Място на стопанска дейност (МСД). Формиране на МСД чрез строителен и инсталационен обект. Задължения на чуждестранното лице във връзка с формирано от него МСД.
 3. Специфични моменти в новата СИДДО с Швейцария.

13:00 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:30 ч.

 1. „Действителен притежател” на дохода – понятие и цел.
 2. Пасивни доходи, попадащи в обхвата на СИДДО.
 3. Доходи от услуги.

15:30 – 15:45 ч.

Кафе-пауза

15:45 – 17:30 ч.

 1. Доходи от трудови правоотношения с международен елемент.
 2. Процедура по взаимно споразумение.
 3. Нови моменти при обмена на информация в областта на преките данъци между държавите-членки на ЕС и бъдещи задължения на българските платци на доходи.
 4. Процедура за прилагане на СИДДО. Изисквания за документиране и доказване на основанията за прилагане на СИДДО.

17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top