Сделки между свързани лица | РААБЕ Експерт

Сделки между свързани лица

Оповестяване и данъчни регулации

Практически семинар с

доц. д-р Али Вейсел – д.е.с., рег. одитор

Бойчо Момчилов – юрист, данъчен експерт

25 април 2017 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 09:45 ч.

Значение на оповестяването на свързаните лица.

Идентифициране на свързаните лица при съставянето на финансови отчети.

09:45 – 10:30 ч.

Оповестяване на свързаните лица във финансовите отчети

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Цел и значение на нормативните регулации на сделките между свързани лица. Свързани лица – нормативно определение съгласно § 1 т.3 от ДР на ДОПК. Определение за свързани лица съгласно чл. 9 от СИДДО по Модела на ОИСР. Уредба на института в ДОПК – задължение за доказване на пазарните цени чл. 116, ал. 2 от ДОПК. Определяне на данъчната основа за облагане по реда на чл. 122 и 123 от ДОПК – установяване на недекларирани печалби или доходи при свързани лица по смисъла на § 1 т.3 б. „а” от ДР на ДОПК. Сделки извършени във вреда на публичните взискатели, по които страна е свързано с длъжника лице – чл. 216 от ДОПК. Примери от съдебната практика.

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Регулации на сделките между свързани лица предвидени в ЗКПО. Чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО. Принцип на независимите пазарни отношения и отклонение от данъчното облагане. Примери от съдебната практика. Регулации при „скрито разпределение на печалбата”. Легално определение на понятието. Вътрешногрупови услуги. Последици от скритото разпределение на печалбата. Вторично право на ЕС за преките данъци. Директива 2011/96/ЕС от 30.11.2011 г. относно общата система на данъчно облагане на дружествата майки и дъщерни дружества от различни държави членки изменена/допълнена с Директива 2014/86/ЕС и Директива 2015/121 на Съвета от 27.01.2015 г. Директива 2003/49/ЕО на Съвета 03.06.2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания за лихви и роялти между свързани дружества от различни държави членки.

Чл. 77 от ЗДДФЛ препращане към регулациите по ЗКПО. Примери за отклонение от данъчно облагане при физически лица.

Данъчни регулации на сделки между свързани лица съгласно чл. 27 от ЗДДС.

15:15 ч.

Закриване на семинара.

Оценка на провеждането и връчване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top