Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018 г. | РААБЕ Експерт

Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018 г.

Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018 г.

Лектори: Теодора Дичева –директор на правната дирекция в Инспекцията по труда

28 август 2018 г, гр. София, парк-хотел Москва

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Промяна в Наредбата за работното време, почивките и отпуските: новата уредба на сумираното изчисляване на работното време и уредбата на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Промени в Кодекса на труда - промени, засилващи контролните правомощия на Инспекцията по труда за извършване на контрол след прекратяване на трудовото правоотношение. Промени в други закони, свързани с гарантиране заплащането на трудовите възнаграждения.

Актуални въпроси във връзка с ползването, отлагане и погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск: права и задължения на работодателите и работниците при ползване и отлагане на ПГО.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Новите възможности пред работодателите и работниците, които  предоставя Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Специална закрила по време на съществуването на трудовото правоотношение и при уволнение на работник или служител.

  • Категории работници и служители ползващи специална закрила.
  • Основания за закрила
  • От кой момент се прилага специалната закрила. Кога е и кога не е приложима специалната закрила при уволнение.

Прекратяване на трудовия договор с работници, придобили право на пенсия (чл. 328, ал.1, т.10, т.10а, т. 10б и т.10в от КТ) и дължими обезщетения (чл. 222, ал.3 и ал.4 от КТ).

 

12:30ч.

Оценка на семинара.

и раздаване на сертификати.

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС!

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top