Промените в трудовото и осигурително законодателство за 2018 г. при сумирано отчитане на работното време | РААБЕ Експерт

Промените в трудовото и осигурително законодателство за 2018 г. при сумирано отчитане на работното време

Практически семинар с

Теодора Дичева, директор на правната дирекция в Инспекцията по труда

Димитър Бойчев, експерт, автор и лектор в областта на осигуряването

30 януари 2018 г., гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) – нормативна уредба – новите моменти в НРВПО. Какво се променя и какво остава непроменено в уредбата при работа на смени и сумирано изчисляване на работното време.

Как новите текстове уреждат изчисляването на нормата на продължителност на работното време. Кога  се извършва намаляване на тази норма.

Как се изчисляват отработените часове при напускане на работник или служител.

Какъв трябва да е подхода на работодателя, когато отработените от работниците часове са по-малко от нормата на продължителност на работното време и когато тези часове са повече от нормата.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Практически казуси, касаещи въпросите за СИРВ.

Какви са новите моменти в уредбата на отпуските по чл. 163 от КТ и чл. 167 от КТ.

Как се ползва, прекъсва и прекратяват отпуските при различните категории правоимащи лица.

Кои са новите категории правоимащи, заради които се наложи промяна на разпоредбите.

Какви са новите моменти в трудовото законодателство – какви права и задължения възникват за работодателите.

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:45 ч.

Нормативна уредба, актуални въпроси, казуси и примери от практиката в осигуряването при сумирано отчитане на работното време

16:00

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 204,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 163.20 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top