Промените в пенсионното законодателство през 2019 г. | РААБЕ Експерт

Промените в пенсионното законодателство през 2019 г.

Практически семинар

Промените в пенсионното законодателство през 2019 г.

Преглед на условията за отпускане на пенсиите от 1 януари 2019 г.

Лектор: Мария Братоева – главен експерт по социално осигуряване в НОИ

27.02.2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8 

Нормативната уредба, свързана с пенсионното осигуряване е представена на достъпен език.

По време на обучението ще бъдат обхванати всички нови акценти, свързани с пенсионното осигуряване. 

Ще бъдат разгледани примери от практиката, които ще са в помощ на служебните лица.

Възможност за дискусия по зададени въпроси по време на обучението.

Получаване на информационни материали.

 

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Работна сесия

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване - 2019 г.


• Нов размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и произтичащият от това нов размер на осигурителната вноска по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване;

• Промени в разпоредби от Кодекса за социално осигуряване касаещи задължителното пенсионно осигуряване;

• Нова формула за изчисляване на индивидуалния коефициент. Примери.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Работна сесия

Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2019 г.

• Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“;

• Нова наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и обмен на информация - ПМС 175/20.08.2018 г.;

12:30 – 13:30ч.

Обяд

13:00 – 15:00 ч.

Работна сесия

Преглед на условията за отпускане на пенсиите от трудова дейност от 1 януари 2019 г. 

• Срокове при пенсионното производство.

• Електронни услуги предлагани от НОИ.

• Дискусия.

15:15 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

За лектора:  Мария Братоева – главен експерт по социално осигуряване в НОИ

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Цена:

Цена: 120,00 лв. с ДДС  включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузa, обяд тип „сандвич“, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

БОНУС!

Участниците в семинара ще получат безплатно по имейл в електронна форма изданието „Когато трябва да пенсионирате служител“

raabebg-retirement-january-2019.jpg

Автори:

Веселка Янакиева
– директор, дирекция „Пенсии“, СУСО на НОИ


Мария Братоева – главен експерт в дирекция „Пенсии“ при НОИ

Изданието включва:

  • Изчисляване и определяне на трудов и осигурителен стаж
  • Вписвания в трудовата книжка и УП-2 и УП-3
  • Срокове за подаване на документите
Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top