Промените в данъчното и осигурително законодателство във връзка с въвеждането на единната сметка | РААБЕ Експерт

Промените в данъчното и осигурително законодателство във връзка с въвеждането на единната сметка

Практически семинар с

Зорница Димитрова, Валентина Ватева-Гекова, Даниела Петкова

25.01.2013 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Откриване на семинара
Промени в ДОПК относно реда за погасяване на публичните задължения.
Механизъм на действие на единната сметка.
Прилагане на погасителната давност при действието на единната сметка.
Възстановяване на суми за неоснователно внесени данъци и осигурителни вноски на единната сметка.
Дискусия

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Промените в социалното осигуряване, свързани с въвеждането на единна сметка.
Нови падежи за внасяне на осигурителните вноски.
Нови срокове за подаване на декларации обр. 1 и 6.
Нови срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетения от ДОО.
Дискусия

12:30 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:00 ч.

Промените в ЗДДФЛ, свързани с въвеждането на единна сметка.
Нови срокове за внасяне на различните данъци.
Промени в декларирането на дължимите данъци.
Срокове за подаване на декларациите.
Дискусия

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:30 ч.

Промените в ЗКПО, свързани с въвеждането на единна сметка.
Определяне, деклариране и внасяне на авансовите вноски.
Подаване на декларации за удържан и внесен данък при източника.
Дискусия

17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top