Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г. | РААБЕ Експерт

Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.

Практически семинар с
Валентина Гекова, експерт ЗКПО
Евгения Попова, експерт ЗДДФЛ
12 януари 2017 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

09:45 – 10:00 ч.

Регистрация на участниците

10:00 – 11:45 ч.

 1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2017 г.:
  • В необлагаемите доходи.
  • В данъчните облекчения - условия и начин за ползването им. Въвеждане на ново данъчно облекчение за безкасови плащания.
  • Във формирането на облагаемия доход от друга стопанска дейност.
  • Във връзка с упражняване на правото на избор за облагане по чл. 29а от ЗДДФЛ от физически лица, регистрирани като земеделски стопани.
  • В декларирането на доходите на физическите лица.
  • В облагането на доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници.
  • Други промени.
 2. Особености при облагането на доходите в натура.
 3. Нови моменти и особености при попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г.
 4. Други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ.
 5. Дискусия.

11:45 – 12:15 ч.

Кафе-пауза

12:15 – 13:45 ч.

Промени в ЗКПО, свързани с данък върху разходите:

 • Отменен данък върху експлоатационните разходи за превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
 • Данък върху разходите за лично ползване на служебни активи:
  • обект на облагане
  • данъчно задължени лица
  • право на избор за прилагане на новия данък
  • преходен режим за 2016 г.
  • данъчна основа за данъка върху разходите
  • документална обоснованост

Промени, свързани със:

 • подаване на декларации по този закон
 • корекции на грешки
 • други.

13:45 – 14:00 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 144,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 115.20 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top