Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ през 2016 г. с пряко отношение към годишното приключване | РААБЕ Експерт

Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ през 2016 г. с пряко отношение към годишното приключване

Практически семинар с
Цветана Янкова, данъчен експерт ЗКПО,
Лорета Цветкова, данъчен експерт ЗДДФЛ

08 декември 2016 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 11:00 ч.

 1. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които имат отношение към годишното облагане на доходите  на физическите лица за 2016 г. Промени, свързани с формирането на годишните данъчни основи; промени в обхвата на необлагаемите доходи и данъчните облекчения. Други важни изменения и допълнения в ЗДДФЛ.
 2. Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на ЗКПО. Казуси от практиката.

11:00 – 11:15 ч.

Кафе-пауза

11:15 – 13:00 ч.

 1. Особености при облагането на непаричните доходи. Определяне на датата на придобиване на доходите в натура. Формиране на облагаемия доход  и удържане на дължимия данък. Казуси от практиката.
 2. Годишни задължения по ЗДДФЛ във връзка с приключването на 2016 г.: годишно облагане на доходите от трудови правоотношения от работодателите; предоставяне на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2016 г. и др.
 3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Акцент върху новите моменти за 2016 г.

13:00 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

 1. Промени в ЗКПО включително за 2016 г., свързани с въвеждане на облекчен ред за облагане с данък върху разходите на разходите за лично ползване на фирмени активи.
 2. Казуси от практиката, свързани определянето на данъчния финансов резултат -  данъчни  постоянни разлики, данъчни временни разлики и суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат.

15:00 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 17:00 ч.

 1. Практически примери, свързани с:
  • данъчно третиране на дарения, свързани с данъчни амортизируеми активи;
  • пренасяне на данъчни загуби от минали години.
 2. Особености, свързани с определянето, декларирането и внасянето на авансовите вноски през четвърто тримесечие.

17:00 – 17:15 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top