Промени в ЗДДС в сила от 2016 г. | РААБЕ Експерт

Промени в ЗДДС в сила от 2016 г.

Актуална практика на НАП, на ВАС и  на СЕС в областта на ДДС през 2015г.  

Практически семинар с

Мина Янкова, експерт по ДДС

10 декември 2015 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2016 г.

 • Безвъзмездно използване на стока или услуга за  лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица.
 • Доставка при дистанционна продажба
 • Възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка
 • Доставка, свързана със здравеопазване
 • Право на приспадане на частичен данъчен кредит
 • Промени, по отношение на режимите за обслужване „мини едно гише“
 • Промени свързани с доставките и продажбите на течни горива
 • Промени в административнонаказателните санкции за данъчно задължените лица 

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Актуална практика на НАП по ЗДДС през 2015г.

 • Практически проблеми, свързани с ограничителния законов срок за упражняване на правото на данъчен кредит при наличие на търговски спорове между страните по доставката.

Практика на ВАС

 • Вътреобщностни доставки и тристранни операции.

Практика на СЕС

 • Верижни доставки;
 • Корекции и възстановяване на неправомерно начислен ДДС при влязъл в сила ревизионен акт на доставчика или получателя - Решение на СЕС по дело С-138/12, „Руседеспред“ и Решение на СЕС по дело C-111/14, „ГСТ — Сървиз АГ Германия“;
 • Задължение за издаване на кредитно известие към фактура за авансово плащане, когато сделката е развалена след извършване на авансовото плащане - Решение на СЕС по дело С-107/13, „Фирин“.

Актуална  практика  относно липса  на действителна доставка

Увеличаването на данъчната основа на доставката с дължимите данъци и такси - Решение на СЕС от. по дело С-106/10).

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства-  Обн. ДВ. бр.44  и бр. 49 от 2015г.

Практически казуси

12:30 – 13:00 ч.

Обедна почивка

13:00 – 14:30 ч.

Увеличаването на данъчната основа на доставката с дължимите данъци и такси - Решение на СЕС от. по дело С-106/10).

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства-  Обн. ДВ. бр.44  и бр. 49 от 2015г.

Практически казуси

Свободна дискусия и въпроси на участниците.

14:30 – 15:00 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 186,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 148.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top