Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2015 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС | РААБЕ Експерт

Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2015 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

Практически семинар

24 януари 2015 г, гр. София, Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

Лектор: Мина Янкова – експерт по ДДС

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или електрони услуги

Промени в режима за доставки на услуги в ЕС – Съкратено обслужване на едно гише (Mini –One-Stop-Shoр). Правна рамка. Обхват на доставки в системата на МОSS. Място на изпълнение на доставките. Правила за определяне местоположението на крайния клиент – ДНЗЛ или ДНЮЛ. Определяне статута на получателя от доставчика на цифрови услуги. Общи правила. Презумпции за местоположение на клиент. Правила за определяне местоположението на клиент, който е установен или пребивава в повече от една държава. Оборване на презумции. Доказателства за определяне на местоположението на клиент и оборване на презумпции. Определяне на доставчика на предоставяните услуги, когато те не се доставят пряко на крайния клиен. Онлайн резервации.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или електрони услуги

Предназначение на МОSS. Основни понятия. Основни процеси на МОSS. Процес на регистрация режим извън съюза. Прекратяване на режим извън съюза. Процес на регистрация режим в съюза. Прекратяване на режим в съюза. Процес на подаване на справка-декларация, корекции. Процес на плащане. Възстановяване на надвнесен данък по справка-декларация за прилагане на специален режим. Процес на документиране и отчитане. Преминаване от режим извън съюза към режим в съюза и обратното

12:30 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:00 ч.

Договори за лизинг. Право на данъчен кредит за леки автомобили. Анализ на лизингови договори в контекста на разпоредбите за право на приспадане на данъчен кредит на автомобилите. Коментар на решение на СЕС по дело C 118/11„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД.

Приравняване на възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице. Изводи на СЕС по дело C 124/12 „ЕЙ И ЕС — 3С МАРИЦА ИЗТОК I“ ЕООД и по съединени дела C 210/11 и C 211/11. Публични активи.

Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби. Липса на доставка. Практика на СЕС и на ВАС.

Вътреобщностни доставки. Практика на СЕС и на ВАС.

Доставки свързани с недвижими имоти. Преустройство на стари сгради. Строителни услуги.

15:00 – 15:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 186,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 148.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top