Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г. Влияние на решенията на СЕО в областта на непрякото облагане Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС | РААБЕ Експерт

Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г. Влияние на решенията на СЕО в областта на непрякото облагане Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

Практически семинар с

Мина Янкова
експерт по ДДС

12.04.2013 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г.

 • Доставки на услуги за ремонт и/или подобрение от държател/ползвател на нает или предоставен за ползване актив
 • Доставки, свързани с договори за концесията за строителство, за услуга или за добив
 • Определяне място на изпълнение при доставка на услуга по предоставяне под наем на превозни средства на данъчно незадължено лице
 • Неустойки с обезщетителен характер
 • Бартерни сделки
 • Данъчен кредит за леки автомобили
 • Корекция в увеличение- упражняване право на данъчен кредит при промяна на предназначението на стоките или услугите през периода на използването им. Определяне размера на данъчния кредит с право на приспадане. Ред за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит. Условия, които следва да бъдат изпълнени за да може да се упражни данъчния кредит
 • Корекции при унищожаване, липса или брак

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Нови правила, свързани с документирането

 • Общи правила за документиране на доставките
 • Правила за издаване на фактура
 • Правила, относно самофактуриране
 • Правила за издаване на електронни фактури
 • Правила за издаване на сборна фактура
 • Правила за издаване на опростени фактури
 • Изисквания към фактурите
 • Съхраняване на документи
 • Право на достъп до фактури, съхранявани на електронен носител в друга държава членка
 • Начисляване на данъка и документиране на доставката на обща туристическа услуга
 • Документиране на доставката на стоки по специалния ред на облагане на маржа

Авансови плащания в ЗДДС-практика

 • Определения
 • Видове авансови плащания
 • Връзка между авансовите плащания и издаването на фактури
 • Авансови плащания и право на приспадане на данъчен кредит
 • Капаро като авансово плащане
 • Специфичен случай
 • Авансовите плащания като основание за регистрация по ЗДДС

12:30 – 13:00 ч.

Обедна почивка

13:00 – 14:30 ч.

Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби. Панорама на решения на ВАС

 • Решение № 9213 от 01.07.2010 г.
 • Решение № 3426 от 16.03.2010 г.
 • Решение № 4437 от 07.04.2010 г.

Влияние на решенията на СЕС в областта на непрякото облагане. Панорама на решения на СЕС 2012 г.

 • Решение на Съда от 21 юни 2012 година по съединени дела C-80/11 и C-142/11
 • Решение на Съда от 6 септември 2012 година по дело C-324/11
 • Решение на Съда от 6 септември 2012 година По дело C-273/11
 • Панорама на решения на СЕС 2012 г. Български дела
 • Дело C-118/11 от 16 февруари 2012 г. „ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД
 • Дело C-153/11 от 22 март 2012 г. „Клуб“ ООД
 • Дело C-234/11 от 18 октомври 2012 г. „ТЕЦ Хасково“ АД
 • Дело C-284/11 от 12 юли 2012 г. „ЕМС-България транспорт“
 • Дело C–550/11 от 4 октомври 2012 г. ЕТ „ПИГИ — Павлета Димова“
 • дело C-549/1119 от декември 2012 г. „Орфей България“ ЕООД
 • Дело C-285/11 от 6 декември 2013 г. „ Боник“ ЕООД
 • Дело C-643/11 от 31 януари 2013 г. „ЛВК – 56“ ЕООД
 • Дело C-642/11 от 31 януари 2013 г. „Строй транс“ ЕООД

 

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 16:30 ч.

Актуални въпроси, възникнали в практиката по прилагането на ЗДДС през 2012 г.
Казуси и практически примери
Дискусия

16:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top