Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2013 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2013 г.

Практически семинар с

Мина Янкова
експерт по ДДС

18.01.2013 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Операции със стоки и услуги
Възмездни облагаеми доставки
Безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив
Ремонт на нает или предоставен за ползване актив
Промени, във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставката на услуги по предоставяне под наем на превозни средства
Данъчно облагане на доставките
Данъчно облагане на доставки при условията на бартер
Данъчно облагане на доставки по договори за концесия
Освободени доставки

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Данъчен кредит
Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване леки автомобили
Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация
Корекции на ползван данъчен кредит в други случаи
Ограничения за корекции
Процедури
Промени, във връзка с изискванията на Директива 2010/45/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност -документиране на доставките
Издаване на фактура
Изисквания към фактурите
Дебитни и кредитни известия
Отчет за извършените продажби или покупки при специален ред на облагане
Съхраняване на документи
Право на достъп до фактури, съхранявани на електронен носител в друга държава членка
Начисляване на данъка и документиране на доставката на обща туристическа услуга
Документиране на доставката на стоки по специалния ред на облагане на маржа
Права и задължения на ДЗЛ- злоупотреби и измами с ДДС
Дискусия

12:45 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза.

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top