Промени в областта на пенсионното осигуряване 2015 г. | РААБЕ Експерт

Промени в областта на пенсионното осигуряване 2015 г.

Практически семинар

26 февруари 2015 г, гр. София, Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

Лектор: Веселка Янакиева – Директор Дирекция „Пенсии“ в СУСО на НОИ

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:45 ч.

 1. Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2015 г.
  • Промени в КСО от 2015 г.
  • Закон за бюджета на ДОО за 2015 г.
  • Нови условия за отпускане на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
 2. Видове пенсии и документи, които са необходими за отпускането им.
  • Пенсии свързани с трудовата дейност – пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване (пенсия за инвалидност поради трудова злополука, пенсия за инвалидност поради професионална болест). Пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд. Наследствени пенсии.
  • Придобиване на право на пенсия. Начална дата за отпускане на пенсията. Документи необходими за отпускането на пенсията. Идивидуален коефициент. Изчисляване размера на пенсията.

10:45 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 13:00 ч.

 1. Осигурителен стаж.
  • Трудов стаж - осигурителен стаж. Периоди, които се зачитат за осигурителен стаж. “Закупуване” на осигурителен стаж. Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж. Примери. Извънреден труд.
  • Установяване на осигурителен стаж. Документи, удостоверяващи осигурителен стаж. Начин на изготвяне и заверка.
 2. Осигурителен доход.
  • Елементи на трудовото възнаграждение, върху които се начисляват и внасят осигурителни вноски. Периоди от осигурителния стаж, които се изключват от времето на базисния период. Минимален и максимален размер на осигурителния доход.
  • Установяване на осигурителен доход. Начин на изготвяне на образец УП-2. Изготвяне на документи за лица, които са уволнени от работа и възстановени със съдебно решение.
 3. Преизчисляване на пенсиите на работещи пенсионери.
  • Допълнителен осигурителен стаж преди пенсионирането. Допълнителен осигурителен стаж след пенсионирането. Представяне само на осигурителен стаж  или  осигурителен стаж  и осигурителен доход.
 4. Обобщение и дискусия.

13:00 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 144,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 115.20 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top