Промени в Кодекса на труда за 2017 г. | РААБЕ Експерт

Промени в Кодекса на труда за 2017 г.

Коментар на промените в Кодекса на труда, свързани с прекратяване на трудово правоотношение, отпуски по майчинство, командироването

Практически семинар с

Величка Микова – юрист, експерт по трудово право

Зорница Димитрова – юрист, експерт по осигурително право

17 март 2017 г, гр. София,  хотел „Рамада“, зала „Европа 2“

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Новият режим на командироване на работници в чужбина за предоставяне на услуги - чл. 121а и сл. от КТ, както и изисквания по наредбата

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Особености при ползване на празнични дни - чл. 154 КТ.

Нови моменти за ползване на платен годишен отпуск и отпуск за майчинство.

Ново основание за прекратяване на трудов договор от страна на работодателя- чл. 328, ал.1, т. 10 а, т. 10 б, т. 10 в от КТ и нови задължения за работодателя за водене на лично трудово досие - електронно и на книжен носител.

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

Особеност при работно време с променливи граници и практически съвети по ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

Специални правила за внасяне на осигурителни вноски при изпращане на работници в държави от ЕС. Издаване на удостоверение А1 при командироване на работници и при работа в две държави-членки едновременно.

16:30 – 16:45 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 150,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 120.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top