Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. - 2016 г. и нейното значение за българския бизнес | РААБЕ Експерт

Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. - 2016 г. и нейното значение за българския бизнес

Практически семинар с
Анелия Татарова, данъчен адвокат
26 октомври 2016 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

 • ДДС уредба на европейско ниво - актове и тяхната правна сила и приложение.
 • правна сила на решенията на СЕС.
 • основни принципи на европейското право в сферата на ДДС облагането.

Анализ и практически аспекти на ДДС практиката на СЕС за периода 2012 г. - 2016 г. както по български, така и по чуждестранни запитвания в сферата на:

 • данъчно задължено лице за ДДС цели;
 • наличие на доставка за ДДС цели;
 • доказване на реална доставка;

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

Анализ и практически аспекти на ДДС практиката на СЕС за периода 2012 г. - 2016 г. както по български, така и по чуждестранни запитвания в сферата на:

 • приспадане на ДДС кредит – уловия и ограничения;
 • изисквания към фактурите;
 • корекция на ползван ДДС кредит;
 • ДДС регистрация – значение и последици от неизвършването й;
 • възстановяване на недължимо начислен ДДС;
 • определяне на данъчна основа;
 • последваща корекция на данъчната основа;
 • определяне на данъчно събитие;
 • място на изпълнение на доставки;

13:00 – 13:45 ч.

Обяд

13:45 – 15:15 ч.

Анализ и практически аспекти на ДДС практиката на СЕС за периода 2012 г. - 2016 г. както по български, така и по чуждестранни запитвания в сферата на:

 • вътреобщностни доставки, вкл. измами;
 • доставки на услуги;
 • услуги, свързани с недвижими имоти;
 • административни наказания;
 • други.

Какво да очакваме от СЕС в следващите две години.

15:15 – 15:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 186,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 148.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top