Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП | РААБЕ Експерт

Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП

Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията

по глава 7 и глава 8 от ЗМИП

Лектор: доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова, адвокат и преподавател по Административен процес и Застрахователно право

10 май 2019 г., гр. Бургас, хотел АКВА

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

Задължение за оценка на риска. Критерии за оценка на риска. Рискови фактори. Задължение за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.  Условия и ред за приемане на вътрешните правила. 

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

 

Създаване на специализирани служби за подготовка и обучение на служителите.

Контрол върху задълженията на субектите по ЗМИП. Административнонаказателна отговорност.

 

13:00 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Мерки за контрол: идентификация на действителния собственик, произход на средствата, оценка на риска. Контролни мерки по отношение на клонове и дъщерни дружества в трети държави: прекратяване на дейността, разширено наблюдение на дейността. 

Разкриване на информация при съмнения за изпиране на пари – дневници за отчет. 

 

   

15:00  ч.Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

​Доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова е преподавател в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград по Административен процес и Застрахователно право. Адвокат – съдружник в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”, гр.Пловдив от 2006 г. Специалист в областта на административното, банково, данъчно и застрахователно право. Консултира и представлява процесуално клиенти, развиващи дейност в областта на застраховането и финансите, включително и относно въпросите, свързани с регистрацията на застрахователни дружества и кредитни институции, необходимите документи за получаване на лицензия и спазване изискванията на специалните закони за дейността,  както и правилата на ЗМИП и подзаконовите нормативни административни актове по приложението му. Адв.Веселина Бучкова има множество публикации в сферата на административното и данъчно право, а като практикуващ юрист, притежава богат опит в областта на процесуалното представителство по банкови и застрахователни дела.

 

Такса за участие в обучението: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, обяд тип сандвич, тест за доказване на резултатите от обучението, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС!

Побързайте!

Местата са ограничени!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top