Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП | РААБЕ Експерт

Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП

Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП

Лектор: доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова, адвокат и преподавател по Административен процес и Застрахователно право

24 април 2019 г., гр. Пловдив, Бизнес Хотел Пловдив

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

Задължение за оценка на риска. Критерии за оценка на риска. Рискови фактори.

Задължение за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.  Условия и ред за приемане на вътрешните правила. Единни вътрешни правила.  Примерни вътрешни правила.

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

Създаване на специализирани служби за подготовка и обучение на служителите.

Контрол върху задълженията на субектите по ЗМИП. Административнонаказателна отговорност.

13:00 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Мерки за контрол: идентификация на действителния собственик, произход на средствата, оценка на риска. Контролни мерки по отношение на клонове и дъщерни дружества в трети държави: прекратяване на дейността, разширено наблюдение на дейността. Разкриване на информация при съмнения за изпиране на пари – дневници за отчет.

15:00 ч.

Оценка и раздаване на сертификати

За лектора

Доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова е преподавател в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград по Административен процес и Застрахователно право. Адвокат – съдружник в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”, гр.Пловдив от 2006 г. Специалист в областта на административното, банково, данъчно и застрахователно право. Консултира и представлява процесуално клиенти, развиващи дейност в областта на застраховането и финансите, включително и относно въпросите, свързани с регистрацията на застрахователни дружества и кредитни институции, необходимите документи за получаване на лицензия и спазване изискванията на специалните закони за дейността,  както и правилата на ЗМИП и подзаконовите нормативни административни актове по приложението му. Адв.Веселина Бучкова има множество публикации в сферата на административното и данъчно право, а като практикуващ юрист, притежава богат опит в областта на процесуалното представителство по банкови и застрахователни дела.

Цена:

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС!

Побързайте!

Местата са ограничени!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС!

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top