Особености при данъчното облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица от България съгласно някои СИДДО | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Особености при данъчното облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица от България съгласно някои СИДДО

Практически семинар с

Десислава Канева – адвокат, експерт по СИДДО

07 март 2018 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

I. Основни принципи при облагане на доходите и печалбите на чуждестранни лица от България.

 1. Приложими нормативни актове.
 2. Приложими преки данъци при облагането на чуждестранни лица.
 3. Източник в страната – роля при облагането.
 4. Облагаеми доходи и печалби на чуждестранни лица. Освободени доходи.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

І. Основни принципи при облагане на доходите и печалбите на чуждестранни лица от България.

 1. Място на стопанска дейност – роля при облагането.
 2. Цел на СИДДО и приложимост.
 3. Някои специфики при тълкуване на СИДДО.
 4. Облекчения по СИДДО.
 5. Прилагане на облекченията. Процедура.

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

II. Практически казуси при облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица.

 1. Доходи от дивиденти и приравнени на тях доходи – разлики в облагането според различните СИДДО.
 2. Авторски и лицензионни възнаграждения по СИДДО с Германия и СИДДО с Франция и СИДДО с Австрия. Разлики с други видове доходи.  Разлики с други СИДДО.
 3. Доходи от лихви. Облагане на доходи от финансов лизинг на чуждестранни лица. Разлики с доходите от оперативен лизинг. 
 4. Печалби от прехвърляне на акции и дялове и печалби от прехвърляне на недвижимо имущество по СИДДО с Великобритания. Разлики с други СИДДО.
 5. Доходи на чуждестранни управители. Облагане. Разлики в облагането с директорските възнаграждения по СИДДО.

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

II. Практически казуси при облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица.

 1. Доходи от технически услуги, извършвани на територията на страната или извън нея. Място на стопанска дейност на чуждестранно лице.
 2. Доходи на художествени изпълнители и спортисти.

III. Разграничение между данъчните облекчения по СИДДО за чуждестранни лица и данъчните облекчения по СИДДО, предоставяни на местни лица  - роля на методите за избягване на двойното данъчно облагане.

IV. Ефект на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани със СИДДО, за предотвратяване на ерозия на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), подписана от България на 7 юни 2017 г.

16:30 – 15:45 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 204,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 163.20 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top