Осигуровки и обезщетения от НОИ през 2015 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Осигуровки и обезщетения от НОИ през 2015 г.

Практически семинар

15 януари 2015 г, гр. София, Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

Лектори:
Зорница Димитрова, юрист – експерт по осигуряване
Емилия Иванова, експерт по осигуряване

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 11:00 ч.

Промени в КСО.

 1. Кръг на осигурените лица:
 2. осигуряване на управителите;
  • осигуряване на лицата, работещи до 5 дни (40 часа месечно).
  • Осигуряване на самоосигуряващите се лица.
 3. Размери на осигурителните вноски.

11:00 – 11:15 ч.

Кафе-пауза

11:15 – 13:00 ч.

 1. Промени в Наредба Н-8/2005 г.
 2. Подаване на декларации обр. 1 за периодите на временна неработоспособност.

Дискусия

13:00 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:15 ч.

Парични обезщетения, изплащани от НОИ

 1. Нов начин на представяне на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалване в сила от 01.01.2015 г., приети с Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (ПМС № 241 от 04.08.2014 г. обн. ДВ. бр. 67 от 12.08.2014 г.)
 2. Създаване и поддържане на Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им в Националния осигурителен институт.
 3. Новите моменти в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, изм. и доп., бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

15:15 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 16:45 ч.

4. Други парични обезщетения и помощи, изплащани за сметка на Държавното обществено осигуряване:

 • помощ за инвалидност поради общо заболяване на лицата, на които е направен отказ за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване поради недостигащ осигурителен стаж;
 • еднократна помощ при смърт на осигуреното лице;
 • обезщетения за безработица.

5. Запознаване с Наредбата за медицинската експертиза, отнасяща се за частта за експертизата на временната неработоспособност, която следва да знаят осигурителите.

16:45 – 17:15 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top