Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС

Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС

Лектори: Димитър Бойчев - експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.

21 февруари 2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

1. Основен принцип при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС;

2. Основно правило при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС;

3. Командироване на работници в ЕС като форма на трудова мобилност за целите на социалната сигурност;  

4. Задължителни условия за прилагане на законодателството на изпращата държава-членка при командироване на работници в ЕС:

5. Задължение на работодателя за уведомяване на НАП при командироване на работници в ЕС;

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

6. Удостоверение А1 и процедура за издаване на документа;

7. Осигуровки за командировани в ЕС работници:

- осигурителен доход по чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване; прилага ли се при командироване извън предоставянето на услуги в ЕС или за международните шофьори;

- осигуровки върху дневните (или заместващите ги средства), пътните и квартирните при командироване на работници в ЕС;

8. Разлика между командироването и работата в различни държави-членки;

9. Приложимо осигурително законодателство за международните шофьори в ЕС;

10. Споразумения за изключения при определяне на приложимото осигурително законодателство за командировани в ЕС работници.

12:30ч.

Оценка на семинара.

и раздаване на сертификати.

За лектора: Димитър Бойчев - експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност. Над 15-годишен професионален опит в държавнатаадминистрация (НОИ и НАП), последните 10 г. от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и определяне на приложимото осигурително законодателство по регламентите на ЕС.

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС  с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификат за преминато обучение. 

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС!

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top