Общият регламент за защита на личните данни | РААБЕ Експерт

Общият регламент за защита на личните данни

Изисквания към администраторите, обработващите лични данни и длъжностните лица

Практически семинар с

Маргарита Хубенова - доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни

16 март 2018 г, гр. Ботевград, хотел „Ботевград“

Програмата на семинара включва:

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Защита на личните данни – основни понятия.

Принципи за събиране и обработване на лични данни

Практическа задача

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Права на физическите лица - нови моменти в уредбата. Правото да „бъдеш забравен“. Администратор и обработващ лични данни. Съвместни администратори. Практическа задача.

12:30 – 13:15 ч.

Обяд

13:15 – 14:45 ч.

Сигурност на личните данни

Длъжностно лице по защита на личните данни.

Оценка на въздействието и предварителни консултации.

Решаване на казус.

14:45 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч.

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации.

Въпроси и отговори

16:45 – 17:00 ч.

Приключване на семинара.

Раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Такса за участие в обучението: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 134,40 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top