Новото счетоводно и данъчно законодателство и приложима практика през 2016 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Новото счетоводно и данъчно законодателство и приложима практика през 2016 г.

Практически семинар с

доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор д.е.с.
Моника Петрова, експерт ЗДДС
Валентина Ватева-Гекова, експерт ЗКПО
Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

22 януари 2016 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 11:00 ч.

Нов Закон за счетоводството с : доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор д.е.с.

Защо е приет нов Закон за счетоводството?

Промени относно приложното поле на закона

Промени относно текущото счетоводно отчитане, счетоводни документи, счетоводна информация и счетоводни системи

Промени относно съхраняването на счетоводна информация

Промени относно правата и задълженията на ръководителя на предприятието

Промени относно съставителите на финансови отчети

Категории предприятия и групи предприятия
Промени относно финансовите отчети

Промени относно инвентаризацията

Промени относно приложимите счетоводни стандарти

Промени относно независимия финансов одит

Промени относно публичността на финансовите отчети и годишните доклади

Нефинансова декларация и Доклад за плащания към правителства

11:00 – 11:15 ч.

Кафе-пауза

11:15 – 13:00 ч.

Промените в ЗКПО за 2016 г. с Валентина Ватева-Гекова, експерт ЗКПО:

Промени в данъчните постоянни разлики

Забрана за освобождаване от облагане на разпределени суми – разходи за дарения

Промени в данъчните облекчения – държавна помощ за регионално развитие

Други промени

Актуални въпроси

13:00 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:00 ч.

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2016 г. с Моника Петрова, експерт ЗДДС

Определяне на данъчната основа при безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците или служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.

Промени в правилата за определяне мястото на изпълнение при дистанционни продажби

Определяне размера на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит

Разширяване обхвата на освободените доставки, свързани със здравеопазване

Други промени и актуални въпроси от практиката на НАП по прилагането на ЗДДС

15:00 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 17:00 ч.

Облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) през 2016 г. с Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2016 г.

Прилагане на данъчните облекчения при годишното облагане на доходите на физическите лица. Особености във връзка с прилагане на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания.

Годишни задължения на физическите лица по отношение на деклариране на доходите им за 2015 г.

Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен на информация.

Други актуални теми и казуси по ЗДДФЛ. Дискусия

17:00 – 17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top