Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване | РААБЕ Експерт

Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване

   Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване в сила от 1 януари 2020 г.  

Лектор: Десислава Калудова – магистър по международни икономически отношения в УНСС. Притежава дългогодишен опит в сферата на международно данъчно облагане, в т. ч. прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, правилата за трансферно ценообразуване, международния обмен на информация и сътрудничество за данъчни цели.

7.11.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Счетоводители, данъчни и финансови експерти, консултанти, които обслужват или работят в дружества, които са част от многонационална група предприятия

Предимства за участниците в семинара: Ще се запознаят с изискванията към документацията за доказване на пазарния характер на сделките между свързани лица. Тези изисквания влизат в сила от 1 януари 2020 г. с промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г. Участниците ще бъдат запознати с целите на въвеждането на новите правила, както и с обхвата по отношение на лицата, съдържанието на документалните досиета и сроковете за тяхното изготвяне.. 

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

  • Цели на въвеждането на правила за изготвянето на документация за трансферно ценообразуване
  • Лица, задължени да изготвят документация. Изключения
  • Правила за изчисляване на праговете по сделките, попадащи в обхвата на документацията
  • Местно досие. Съдържание – обща информация за месното дружество и неговата бизнес стратегия

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

  • Местно досие. Съдържание – описание на контролираните сделки на местното дружество и методологията за определяне на пазарните цени
  • Обобщено досие. Съдържание – общо описание на дейността и бизнес стратегията на групата, контролирани сделки, функции, нематериални блага, финансови операции на групата
  • Срокове за изготвяне на документацията
  • Санкции при неспазване на новите документални изисквания

12:30 - 12:45 ч.

 

Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лектора

Десислава Калудова – магистър по международни икономически отношения в УНСС. Притежава дългогодишен опит в сферата на международно данъчно облагане, в т. ч. прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, правилата за трансферно ценообразуване, международния обмен на информация и сътрудничество за данъчни цели.

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени! 

Такса за участие: 216,00 с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузa, сертификат за преминато обучение.

 20% Отстъпка за абонати на наши издания 172,80 лв. с ДДС!

 P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация. 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top