„Местно лице“ за данъчни цели. Как да определите кое лице е „местно“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО? | РААБЕ Експерт

„Местно лице“ за данъчни цели. Как да определите кое лице е „местно“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО?

 

Практически семинар

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и  Многостранна конвенция за промяната им 

Лектори: Иван Антонов, експерт по автоматичен обмен на финансова информация и СИДДО

05.04.2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

1. Същност и значение на понятието „местно лице за данъчни цели“

2. Критерии за местно лице съгласно ЗДДФЛ – постоянен адрес, пребиваване повече от 183 дни, център на жизнените интереси

3. Критерии за местно юридическо лице съгласно ЗКПО

.

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

4. Понятието „месно лице“ съгласно СИДДО

5. Особени разпоредби на някой СИДДО

6. Новият ред за издаване на удостоверение за местно лице

13:00ч.Оценка и раздаване на сертификати.

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

Побързайте!

Местата са ограничени!

Специално предложение!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС!

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top