Местни избори – организация, трудовоправни отношения и осигуряване | РААБЕ Експерт

Местни избори – организация, трудовоправни отношения и осигуряване

Местни избори - организация, трудовоправни отношения и осигуряване 

Основни процедури, събития и действия​

Лектори: Соня Христова, експерт и Гюргя Желязкова, експерт Осигуряване при НАП

11.10.2019 г., София, Зала Г8, ул. Уилям Гладстон №8

Предназначен за: ТРЗ, членове на комисии, общински служители

Предимства за участниците в семинара: Актуалност на темата

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 09:45 ч.

1. Какво свършихме и какво ни предстои - 15 дни преди изборния ден: основни процедури, събития и действия.
2. Образуване на избирателни секции в лечебни заведения и специализирани институции: 
3. Искания за гласуване по настоящ адрес, отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.
4. Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на община /район/ и кмет на кметство /дискусия/.

09:45 – 10:15 ч.

Кафе-пауза

10:15 – 12:00 ч.

 5. Изборни помещения – оборудване, изисквания.

 6. Предизборен ден:

 7. Изборен ден (задължения и правомощия на общинската администрация).

 8. Приемане за съхранение в общинската администрация на изборните книжа. 

I. Прилагане на осигурителното законодателство за лица на изборни длъжности

1.1. Ред за социално и здравно осигуряване на лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности – кръг на осигурените, осигурителен доход, осигурителни вноски, подаване на данни по Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).

  

12:00 – 12:30 ч.

Обяд

12:30 – 15:00 ч.

II. Определяне на осигурителния доход и подаване на данни по Наредба №Н-8/2005 г. на лица, получаващи възнаграждения при провеждане на избори. Практически въпроси и примери за:

2.1. Членове на централна избирателна комисия;

2.2. Членове на районни избирателни комисии;

2.3. Членове на общински избирателни комисии;

2.3.1. Осигуряване на работни групи от специалисти;

1.4. Членове на секционни избирателни комисии;

15:00 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:30 ч.

III. Определяне на осигурителния доход и подаване на данни по Наредба №Н-8/2005 г. на лица, получаващи възнаграждения по ЗМСМА. Практически въпроси и примери за:

3.1. Членове на общински съвет (общински съветници);

3.2. Председател на общинския съвет;

3.3. Членове на комисии;

3.4. Кмет на община.

4. Дискусия, въпроси и обратна връзка.

16:30 ч.

 

Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лекторите:

Соня Христова - експерт

Гюргя Желязкова - експерт Осигуряване при НАП

 

 

Такса за участие: 96,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания 78,00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top