Изменения в данъчните закони за 2014 г. Законови изисквания и практика при прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ през 2014 г. | РААБЕ Експерт

Изменения в данъчните закони за 2014 г. Законови изисквания и практика при прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ през 2014 г.

Практически семинар с

Моника Петрова – данъчен експерт по ЗДДС
Валентина Георгиева Гекова – данъчен експерт по ЗКПО
Евгения Иванова Попова
– данъчен експерт по ЗДДФЛ

31.01.2014 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Изменения в Закона за данъка върху добавената стойност през 2014 г.

 1. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
  • Условия, на които трябва да отговарят лицата, за да прилагат специалния режим
  • Регистрация на лице, което иска да прилага специалния режим
  • Прекратяване прилагането на специалния режим
  • Документиране и отчитане на доставките от лице, прилагащо специалния режим. Определяне размера на изискуемия данък и данъчния кредит.

10:30 – 10:45 ч.

Кафе-пауза

10:45 – 12:45 ч.

 1. Промени в данъчното третиране на доставките, имащи за предмет зърнени и технически култури. Възстановяване на ДДС на производители на зърнени и технически култури
 2. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при бартер, дерегистрация и безвъзмездно подобрение на нает актив
 3. Данъчно третиране на договорите за лизинг
 4. Доставки на услуги свързани  с внос

12:45 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 15:00 ч.

Изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2014 г.

  1. Промени относно формиране на данъчния финансов резултат: вземания; задължения; доходи на местни физически лица.
  2. Промени в данъчните облекчения: за предоставяне на стипендии; за производствена дейност.
  3. Промени относно данъка, удържан при източника: доходи от лихви; деклариране във връзка с административно сътрудничество със страните членки на ЕС.
  4. Промени, свързани с алтернативните данъци.
  5. Други промени.

15:00 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 17:00 ч.

Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през 2014 г.

  1. Промени, свързани с данъчните облекчения.
  2.  Промени, свързани с определянето на облагаемия доход и формирането на годишната данъчна основа.
  3. Промени, свързани с декларацията за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ.
  4. Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен.
  5. Други редакционни промени.

17:00 – 17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top