Изготвяне на документи за защитата на личните данни за счетоводители и специалисти човешки ресурси | РААБЕ Експерт

Изготвяне на документи за защитата на личните данни за счетоводители и специалисти човешки ресурси

Прилагане на Общия регламент за защитата на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги

Маргарита Хубенова - доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни

24 април 2018 г, София, ул. Незабравка № 25, Парк хотел Москва

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Въведение в темата за защитата на личните данни – нормативна уредба и основни понятия.

Решаване на казус.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Принципи за събиране и обработване на лични данни.

Особености при обработката на данни за работници и служители.

Практическа задача: Определяне на основание за законна обработка на лични данни на работници и служители

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

Права на субекта на данните. Взаимодействие със субектите на данни.

Практическа задача: Разглеждане на съобщение за поверителност на работниците и служителите

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

Специални правила при обработката на личните данни на работното място:

 • при набиране на персонал;
 • при проверка в контекста на трудово или служебно правоотношение;
 • при използването на ИКТ за наблюдение на работното място и извън него;
 • при използване на системи за видеонаблюдение;
 • при използване на превозни средства, използвани от служителите;
 • при разкриване на данни на служителите на трети страни;
 • при обработване, включващи международно предаване на данни относно човешките ресурси и други данни, свързани със служителите.

16:45ч.

Приключване на семинара.

Раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top