Идентифициране и управление на рисковете, свързани с постигането на целите на организацията | РААБЕ Експерт

Идентифициране и управление на рисковете, свързани с постигането на целите на организацията

ISO 31000 – Управление на риска. Принципи и указания

Практически семинар с

инж. Невена Коларова – специалист по стандартизация и управление на качеството, водещ одитор,
председател на БИС/ТК 34 „управление на качеството и оценяване на съответствието”

10 октомври 2014 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Що е риск?

 • видове рискове и възможности;
 • „малък” и „голям” риск;
 • термини и определения по отношение на риска.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Организационна рамка:

 • съставни части;
 • начини за взаимодействие на съставните части;
 • пълномощия, ангажименти и отговорности;
 • разработване на организационната рамка;
 • създаване на политика за управление на риска;
 • интегриране в организационните процеси, ресурси;

12:30 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 14:45 ч.

Внедряване на управлението на риска:

 • внедряване на организационната рамка за управление на риска;
 • внедряване на процеса на управление на риска;
 • наблюдение, преглед и непрекъснато подобряване на организационната рамка;
 • обмен на информация и консултиране;
 • установяване на вътрешни и външни обстоятелства;
 • определяне на критерии за риск;

14:45 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч.

Оценяване на риска:

 • идентифициране на риска;
 • анализ на риска;
 • преценяване на риска;
 • въздействие върху риска;
 • прилагане управлението на риска при всяко вземане на решение;

17:00 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top